Denetim ve Tam Tasdik

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı denetim elemanları tarafından yapılabilecek vergi incelemeleri esnasında ortaya çıkabilecek hatalı ya da eksik uygulamaları önemli ölçüde azaltan bir uygulamadır.

Tam tasdik hizmeti sadece vergi incelemesi riskini azaltmamaktadır. Tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri Maliye Bakanlığın tarafından ifade edilmiştir.

Bunun yanında, cari yılda yapılması muhtemel yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu da yaratmaktadır. Tasdik dönemini kapsayan denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatları da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir katma değerdir.
Şirketler süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin olması halinde herhangi bir sınır olmaksızın, YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler.

Diğer şirketlerden gelen karşıt inceleme talepleri tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından karşılanmaktadır. Böylece tam tasdik yaptıran mükellefler karşıt inceleme yükümlülüğünden kurtulurlar.

Tam tasdik kapsamında müşterilerimize aşağıda yer alan hizmetler verilmektedir:

  • Tüm vergisel işlemlerin ve beyannamelerin kontrolünün yapılmasıyla dönem sonunda vergi risklerinin ortadan kaldırılması ya da minimum düzeye indirilmesi,
  • Yasal defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde incelenmesi
  • Denetim sırasında tespit edilen hataların düzeltilmesi ve eksikliklerin tamamlanması
  • Ara denetim ve yıl sonu denetim raporlarının hazırlanması ve üst yönetimin bilgilendirilmesi
  • Geçici vergi beyannamelerinin ve kurumlar vergisi beyannamelerinin vergi kanunlarına uygunluğunun tespiti
  • Kurumlar vergisi tam tasdik raporunun düzenlenerek vergi dairesine ibraz edilmesi