VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

CENTER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş., alanında uzman kadrosu ile sunduğu denetim, vergi ve mali hukuk alanındaki tecrübe ve çözüm önerilerini paylaşarak müşterilerine katma değer sağlar.

Danışmanlık hizmetlerimiz, aşağıdaki konularda mevzuat ve uygulama hakkında yol gösterme, bilgilendirme ve sorun çözme amaçlarına yöneliktir.

  • Maliye Bakanlığı vergi inceleme elemanlarınca mükellefler nezdinde yapılacak olan vergi incelemelerinde, gözetim ve danışmanlık hizmetleri,
  • Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma Hizmetleri (Müşterilerimizin uzlaşma komisyonu müracaatlarının hazırlanması ve uzlaşma komisyonuna iştirak edilmesi.)
  • Vergi Dava ve Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri (Müşterilerimizin vergi davalarına ilişkin yargı sürecinde dava dilekçelerinin hazırlanması ve yargı sürecine katılarak destek verilmesi.)
  • Vergi Planlamasına Yönelik Hizmetler (Müşterilerimizin alacakları yönetsel ve mali kararlarına ilişkin vergi planlamasının yapılması ve doğru vergi stratejileri için önerilerde bulunulması. Vergi riski ve vergi avantajı analizlerinin yapılması.)
  • Vergi kanunları konusundaki uygulamalarla ilgili olarak, istenilen konularda sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunularak, gerek kurumlara ve gerekse gerçek kişilere vergi danışmanlığı hizmeti sunulması
  • Bireysel Vergi Danışmanlığı Hizmetleri (Tam ve dar mükellef gerçek kişilerce elde edilen gelirlerin beyanına ilişkin danışmanlık sunulması.)
  • Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Destek Hizmetleri (Müşterilerimizin muhasebe ve bilgi sistemlerinin süreç analizlerinin yapılması ve gerekli kontrol faaliyetlerinin tasarlanması)
  • Sektörel konularda teşvik ve destek unsurları ile ilgili çalışma raporlarının hazırlanması
  • Şirket satınalma, devir, bölünme ve tasfiye işlemlerinin yerine getirilmesi