BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız denetim alanında sunulan hizmetler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Maliye Bakanlığı muhasebe düzenlemelerine uygun olan tutulan yasal defterlerden elde edilen finansal tabloların Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına dönüştürülmesi hizmetleri
  • Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair mevzuat gereği Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan finansal tabloların Uluslararası Denetim Standartları doğrultusunda bağımsız denetimi
  • Türk Ticaret Kanunu danışmanlık hizmetleri
  • UFRS, USGAAP ve UKGAAP dönüştürmeleri amaçlı yönetim raporlaması işlemlerine destek hizmetleri
  • Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu gibi kurumsal raporların hazırlanması sürecine danışmanlık