KDV İADE HİZMETLERİ

Müşavirliğimiz, vergi idaresinin Katma Değer Vergisi iade uygulamalarına ilişkin usul ve esasları yakından izleyen, deneyimli ve uzman bir kadrodan oluşmaktadır. Müşavirliğimiz, gerek KDV iadesi işlemleri gerekse genel KDV danışmanlığı işlemleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan hizmetleri vermektedir.

  • Firmaların KDV yapılarının analizi,
  • KDV mevzuatı ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında yöneltilen soruların yanıtlanması,
  • Katma Değer Vergisi iade alma hesaplamalarının gerçekleştirilmesi,
  • İade ya da teminat çözüm işlemleri için gerekli olan raporların hazırlanması,
  • Firmaların KDV indirim, iade, mahsup durumları ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlara yönelik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.