VERGİ SİRKÜLERİ SAYI:2017/02 

VERGİ SİRKÜLERİ SAYI:2017/02 

 

KONU: 2017 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %14,47 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR.

 

Maliye Bakanlığı 484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranını % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit etmiştir.

11 Kasım 2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123. maddesinin (2) no.lu fıkrasında; Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50’sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Bakanlar Kurulu; kendisine tanınan yetkiyi kullanmazsa, çeşitli vergi, harç ve cezalar yeni yılda % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) oranında artırılacaktır.

Saygılarımızla;

 

CENTER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

                                                                                         DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş.

 

* Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın